Badanie Pola Widzenia Wrocław – PerfectVision Okulista Wroclaw

Aleksandra Sonecka 12/06/2013 0

CopyRight of okulista.wroclaw.pl

Badanie Pola Widzenia Wrocław – PerfectVision Okulista Wrocław

Spójrzmy szerzej na pole widzenia

Istnieją choroby, w których pacjent przestaje widzieć część obrazu. Na przykład patrząc na wprost nie widzi czegoś, co dzieje się w bok od niego, chyba, że skieruje wzrok w tamtą stronę. Takie przypadki pozwala wykryć badanie pola widzenia (perymetria), czyli pola, które pacjent widzi, cały czas patrząc w jeden, centralny punkt.

Jak wygląda badanie pola widzenia?

Wymaga ono współpracy i skupienia osoby badanej. Istnieją różne warianty, zasadniczo jednak przebieg jest podobny. Pacjent umieszcza głowę w nieruchomym oparciu, jedno oko jest zasłonięte, drugie zaś ma patrzeć cały czas w jeden punkt. W czasie kilkuminutowego badania, pacjentowi wyświetlany jest znaczek świetlny w różnych miejscach pola widzenia i/lub o różnej intensywności. Cała praca pacjenta ma polegać na dawaniu sygnału (zazwyczaj naciskając przycisk), gdy zobaczy znaczek świetlny. W ten sposób powstaje mapa pola widzenia (osobna dla każdego oka), na którą nanoszone są punkty, które pacjent zobaczył oraz, te przy których nie zareagował. Te ostatnie stanowią ubytek w polu widzenia. Np. w jaskrze ubytek ten jest początkowo zlokalizowany w okolicy nosowej pola widzenia oraz w środku. Najdłużej utrzymuje się widzenie skroniowe.

Uzupełnieniem perymetrii jest kampimetria, wykrywająca małe ubytki, głównie w centralnym polu widzenia. Badanie i współpraca pacjenta wyglądają podobnie jak w klasycznej perymetrii.Pamiętajmy także, że prawidłowo przeprowadzone badanie powinno być poprzedzone badaniem ostrości wzroku, aby pacjent w ogóle miał szansę zobaczyć prezentowane punkty świetlne.perymetria

Badanie Pola Widzenia Wrocław – PerfectVision Okulista Wrocław – perymetria

Centrum Okulistyki PerfectVision – Badanie Pola Widzenia Wrocła – Okulista Wroclaw PerfectVision

ul.Przyjaźni 34c/u1

53-030 Wrocław

tel 71.3394753, 669.331323


Wyświetl większą mapę

Badanie Pola Widzenia Wrocław – Okulista Wroclaw PerfectVision

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.