Badania i zabiegi

Sprzęt Centrum Okulistyki PerfectVision – Okulista Wroclaw:

Lasery

 W niektórych przypadkach laseroterapia jest najskuteczniejszą metodą terapeutyczną i góruje nad metodami farmakologicznymi oraz chirurgicznymi. Zabiegi laserowe są niebolesne i obciążone stosunkowo małym ryzykiem powikłań, nie wymagają hospitalizacji, jak również długiej rekonwalescencji. Wszystkie zabiegi laserowe w naszej Klinice są wykonywane ambulatoryjnie. Lasery firmy Ellex i Zeiss to najnowocześniejsze i najwyższej klasy urządzenia produkowane przez światowych liderów w swojej dziedzinie. Zapewniają one maksymalne bezpieczeństwo i precyzję wykonywanych zabiegów.

OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) – Okulista Wroclaw:

 Tomografia Optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (ang. Optical Coherence Tomography – OCT) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie wysokiej rozdzielczości podpowierzchniowych obrazów materiałów przepuszczających światło.

Typowy tomograf zawiera źródło światła o niskiej spójności czasowej i wysokiej spójności przestrzennej, takie jak na przykład dioda superluminescencyjna, emitujące wiązkę, która dociera do rozdzielacza wiązek, gdzie jest rozdzielana na dwie wiązki: wiązkę referencyjną, która kierowana jest na lustro referencyjne i wiązkę obiektową, która rozprasza się na badanym obiekcie. Część światła rozproszonego, którego kierunek jest przeciwny do kierunku padania wiązki obiektowej interferuje ze światłem odbitej wiązki referencyjnej, a taka wiązka złożona kierowana jest na siatkę dyfrakcyjną, tworząc widmo rejestrowane przez kamerę połączoną z systemem przetwarzania obrazu.

Odmianą metody OCT jest spektralna tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (SOCT), stosowana głównie w diagnostyce medycznej dla uzyskiwania trójwymiarowych obrazów tkanek, a zwłaszcza w okulistyce do nieinwazyjnego badania oczu.

Perymetr – Okulista Wroclaw

Badanie pola widzenia – zwane jest także perymetrią (w przypadku rzutowania siatkówki na powierzchnię kulistą) lub kampimetrią (w przypadku rzutowania na powierzchnię płaską). Badanie to pozwala na dokładne określenie ubytków w polu widzenia. Aparat medyczny służący do wykonania tego badania nazywany jest perymetrem lub polomierzem.