Astygmatyzm – objawy, przyczyny, korekcja

okulista.wroclaw 01/09/2015 0

Objawy

Typowym objawem astygmatyzmu jest nieostre widzenie, zarówno na bliską, jak i na daleką odległość. Pacjenci z astygmatyzmem nie widzą wyraźnie różnic pomiędzy liniami pionowymi, poziomymi lub skośnymi – np. mylą podobne znaki, takie jak cyfry 0, 3 czy 8 lub litery H, M czy N. Do dalszych objawów należy zmęczenie oczu i ból głowy.

Przyczyny

eye-astigmatism

Przyczyną astygmatyzmy jest brak symetrii w układzie optycznym oka (rogówka, ewentualnie soczewka) – w niektórych osiach może być ona bardziej spłaszczona lub zakrzywiona. Często spotyka się określenie, że w niektórych przypadkach ma kształt zbliżony do piłki od rugby. W związku z tym promienie światła wpadającego do oka są przez układ optyczny skupiane w dwóch miejscach, a na siatkówce powstaje nieostry, rozmazany i zdeformowany obraz. Dokładna przyczyna nieprawidłowości w kształcie rogówki nie jest poznana, tym niemniej skłonność do astygmatyzmu może być dziedziczona. Jednak należy nadmienić, że praktycznie każda osoba posiada astygmatyzm. Często jest to astygmatyzm fizjologiczny, który nie wymaga korekcji. Czasami może się zdarzyć, że astygmatyzm pojawi się po urazie oka, schorzeniach rogówki lub po przeprowadzonej operacji oka, w której była ingerencja w rogówkę. Astygmatyzm jako wada może występować niezależnie lub w połączeniu z krótkowzrocznością lub dalekowzrocznością.

Korekcja

Astygmatyzm koryguje się specjalnymi soczewkami cylindrycznymi, dzięki którym promienie świetlne wpadające do oka są przez układ optyczny ogniskowane w jednym miejscu, czyli na siatkówce, a nie jak zostało wyżej wspomniane w dwóch. Możliwa jest również korekcja astygmatyzmu torycznymi soczewkami kontaktowymi.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.